Musikk og helse

Torsdag 27. januar 2022 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Les mer

Helsehistorie – av hvem, for hvem?

Lørdag 20. november 2021 kl. 16:0017:30. 
Berner-kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. 
Link til strømming.

Les mer

Elektrisitet i medisinsk behandling

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 13:00–15:00 
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket. 
Link til strømming.

Les mer

Hva er outsider art?

Torsdag 16. september 2021 kl. 13:00–15:00
Link til strømming.

Les mer

125 år med fysioterapi i Norge

Torsdag 6. mai 2021 kl. 13:00–15:30
Link til strømming. 

Strømmes fra Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Oslo og arrangeres i samarbeid med Oslo Met.

Les mer

Å bli gammel - aldring sett fra ulike ståsteder

Torsdag 15. oktober 2020 kl. 13:00–15:30
Link til strømming.

Les mer