Det livsviktige vannet

Publisert dato: 4. september, 2023

Torsdag 10. oktober 2024 kl. 15:30–17:30
Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Det finnes nok ferskvann på planeten. Likevel er vann et knapphetsgode. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer fordi de ikke har tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold. Vannmangel er ofte en kilde til krig og konflikt.

Det livsviktige vannet – for mye, for lite, på feil sted, til feil tid. Flom, tørke, forurensning, befolkningsøkning, folkevandringer, manglende infrastruktur – hva kreves for å møte utfordringene og nå FNs bærekraftmål?

I Norge tar vi rent og nok vann som en selvfølge. Men hvordan står det egentlig til med drikkevannet i Norge og hva gjør vi for å holde vannet friskt og unngå sykdommer?

Program:

1530 Velkommen. Møteleder Inger Taasen

1535 Verdens viktigste ressurs. Haakon Thaulow, tidligere direktør Norsk institutt for vannforskning

1600 Drikkevann og helse i Norge. Susanne Hyllestad, seksjonsleder, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet

1625 Pause

1640 Hva gjør Vann- og avløpsetaten for å forebygge vannbåren sykdom? Lars J. Hem, fagleder, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

1705 Panelsamtale

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Foto: Wikimedia Commons