Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum (Helsehistorisk forum)

Helsehistorisk forum har som mål å ta vare på, formidle og fremme interesse for helsehistorisk kunnskap.
Vi arrangerer seminarer og studieturer der sentrale helsehistoriske tema belyser hvordan folkehelsen har utviklet seg gjennom tidene og hva profesjonene har bidratt med.

Seminarer

Her finner du tema og foredragsholdere fra kommende og tidligere seminarer, samt strømmeseminarer.

125 år med fysioterapi

Link til seminar 
Torsdag 6. mai 2021 kl. 13:00-15:30: strømmeseminar i samarbeid med Oslomet 

Les mer

Studieturer

Studieturer er satt på vent på grunn av pandemien. Det er planlagt studietur til Asker og Dikemark, som oppfølging til seminaret om pasientkunst. I tillegg er det tilrettelagt for en studietur til Paris. Studieturene gjøres kjent i god tid. Det er bindende påmelding, med begrenset antall deltakere.

2019 Helsehistorisk studietur til Sandefjord, Stavern og Kristiansand

Helsehistorisk studietur til Sandefjord, Stavern og Kristiansand 29. august 2019. For program og referat Klikk her

Les mer

2018 Helsehistorisk studietur til Toten

Stiftelsens studietur 2018 gikk til Toten 29. august 2018. For referat Klikk her

Les mer

Aktuelt

125 år med fysioterapi i Norge

Intervju med Lisbeth Hårstad

Les mer