Trygg i eget uttrykk

Torsdag 30. mars 2023 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Les mer

God søvn, godt liv

Torsdag 25. mai 2023 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Les mer

Julemøte 2023

Lørdag 4. november 2023 kl. 16.00–23.00
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Les mer