Folkehelse før velferdsstaten

Publisert dato: 2. mai, 2024

Torsdag 2. mai 2024 kl. 15:30–17:30 
Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Under eneveldet på 1700-tallet var staten opptatt av å forvalte ressursene, og den viktigste ressursen var befolkningen. Derfor var det rasjonelt å bidra til at innbyggerne holdt seg friske, sterke og arbeidsføre. Ole Georg Moseng forteller om da det offentlige helsevesenet ble oppfunnet på 1700-tallet.

I 1755 innvilget kong Frederik 5. en søknad om å etablere et sykehus i Christiania. Formålet var å kurere de syke, noe som var nytt i Norge. Susann Holmberg vil snakke om drivkreftene bak etableringen av det første kurative sykehuset i Norge og diskutere hvilken betydning det hadde i utviklingen av helsetjenesten i Norge.

Presten spilte ofte en viktig rolle i legens sted på slutten av 1700-tallet og starten av 1800-tallet. I Sverige var teologi- og medisinutdannelsen samkjørt fram til rundt 1820. Gjennom flere eksempler presenterer Merethe Roos prestens rolle som lege rundt 1800, hans medisinske kunnskap og hvordan han utøvet denne kunnskapen. 

Program

1530: Velkommen. Møteleder Inger Taasen

1535: Ansvaret for folkehelsa stammer fra 1700-tallet. Ole Georg Moseng, professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge

1600: Det veneriske sykehus – det første kurative sykehus i Norge. Susann Holmberg, førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet

1625: Pause

1640: Hvilken rolle spilte prestelegene i Norge? Merethe Roos, professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge

1705: Panelsamtale

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Illustrasjon: Edward Jenner vaksinerer åtte år gamle James Phipps 14. mai 1796 - den aller første koppevaksinasjonen. Maleri av Gaston Mélingue (1839–1914) fra 1879. Wikimedia Commons.