Om Helsehistorisk forum

Helsehistorisk forum arbeider for å ta vare på, formidle og fremme interessen for helsehistorisk kunnskap. Vi ønsker å vise hvordan folkehelsen har utviklet seg gjennom tidene, hva profesjonene har bidratt med og la fortiden belyse nåtiden og gi ideer om fremtiden.

Helsehistorisk forum arrangerer seminarer og studieturer.

Helsehistorisk forum ble opprettet i forbindelse med at man i 1990-årene forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Medisinsk museum ble imidlertid opprettet som en del av Norsk teknisk museum.

Ønsker du bli venn av Helsehistorisk forum, benytt vårt påmeldingsskjema.