Oversikt over studieturene

Publisert dato: 10. januar, 2013

Studiereiser

Det har fra 2003 vært arrangert årlige studiereiser til europeiske museer med medisinhistoriske samlinger. Alle steder hadde vi på forhånd kontaktet kolleger som gjorde besøkene til opplevelser vi vanskelig kunne fått på annen måte.

2003 Riga: Hovedattraksjonen var det gamle Sovjetunionens største medisinhistoriske museum, de anatomiske samlinger og Stephan Tschudi-Madsens omvisning i Rigas jugendstil.

2004 Berlin: Berlin bød på stor variasjon, fra virtuelle presentasjoner av gjenstander ved professor Arthur E. Imhof ved Freie universitet til det medisinhistoriske museet ved Berlin Charité der Rudolf Virchow (1821–1902), den moderne patologis grunnlegger, arbeidet.

2005 Amsterdam: I Holland besøkte vi bl.a. universitetsmuseet i Utrecht og naturvitenskapsmuseet i Boerhaave.

2006 Paris: I Paris så vi flere av de berømte sykehusene, men hovedopplevelsen var nok modellene på veterinærhøyskolemuseet i Alfort.

2007 London: En del av patologisamlingen på Gordon Museum, Guy’s Hospital og Florence Nightingale-museet.

2008 København: Besøket på Statens Seruminstitutt og Sct. Hans Hospital nevnes spesielt. Det siste ga et gripende vitnesbyrd om psykiatrihistorien, også med informasjon om Amalie Skram (1846–1905).

2009: Studietur avlyst grunnet svineinfluensaen.

2010: Stiftelsen deltok i medisinhistorisk museumsnettverks vårseminar ved Glomdalsmuseet Elverum juni 2010. Arrangør: Hedmark legeforenings utvalg for ”Gammeldoktoren”.

2011 Heidelberg: Besøk på EMBL (European Molecular Biology Laboratory) og Sammlung Prinzhorn (psykiatrisk kunst og et farmasihistorisk museum). 22 deltakere. Reiseledere: professor em. Øivind Larsen og Jacob B. Natvig. Samarbeid med Det norske medicinske Selskab.

2011 Voss: Omvisning ved det medisinske museum og kulturkveld med omvisning og bespisning i Lærumgården med Ole Didrik Lærum med familie som vertskap. Besøk på Bjørkeli tidligere tuberkulosesanatorium og på det gamle Mølstertunet på Voss folkemuseum med klassisk røykstove. 38 deltakere. Reiseleder: Jacob B. Natvig. Referat ved Øivind Larsen i tidsskriftet Michael

2012 Wien: Referat ved Øivind Larsen i tidsskriftet Michael

2013 Bologna og Padova: 59 deltakere med Øivind Larsen og Jacob B. Natvig som turledere i samarbeid med Sabra Tours ved Leif Eriksen. Samarbeid med Det norske medicinske Selskab. 

2014 London og Cambridge: 40 deltakere med Rolf Kåresen som turleder i samarbeid med Sabra Tours ved Leif Eriksen.

2015 Montpellier: 39 deltakere. Besøket ble arrangert av turoperatør Michel Carles i Salagou Voyages, i samarbeid med tidligere Montpellier-student dr. Øystein Kjellevold. Styreleder Harald Siem og økonomiansvarlig Tonje Helgesen la ned et omfattende arbeid i planlegging og gjennomføring.

2016 Genève og omegn: Genève er hovedsete for internasjonale humanitære organisasjoner og for menneskerettigheter. I tillegg var det besøk i Lausanne og olympia-museet. Tonje Helgesen og Harald Siem hadde lagt ned et stort arbeid i forberedelser og gjennomføring. 29 deltakere. Teknisk arrangør var Inger Raagholt Arrangement-Service.

2017 Kongsberg: 40 deltakere deltok på programmet som innbefattet Norsk Bergverksmuseum; Bergverkskirken, Kongsberg kirke: konsert med det berømte barokkorgelet; Saggrenda: lunsj i Sakkerhusene og kåseri om bergkirurgen i Blåstua; Togtur med gruvetoget inn i Sølvgruvene til omvisning der; Busstur opp gruveåsen med orientering om Sølvverkets dammer og anlegg; Besøk til gruveanlegget Haus Sachsen; Avslutning på toppen av gruveåsen på Knutehytta med bergmannsmiddag og kåseri om Kongsbergshopperne.

2018 Brugge og Gent: 30 deltakere og guiding av kunsthistoriker Frank Høifødt og Dag A. Brynildsen i Norsk kunstformidling.

2018 Toten: 30 deltakere og guiding av blant andre varamedlem i Stiftelsens styre Inger Taasen. Besøk på Raufoss industripark (Vestre Toten); Billerud gård, Kapp (Østre Toten); Kapp melkefabrikk/«Mjøsas ark»; Stenberg amtmannsgård.

2019 Sandefjord, Stavern og Kristiansand: Todagers studietur. Studieturen var tilrettelagt av styremedlemmene Per Evtun og Tonje Ingarsdotter Helgesen og varamedlem Tore Salte. 43 personer deltok. Dag 1: Sandefjord kurbad, Fredriksvern, Kysthospitalet og Garnisonsykehuset. Dag 2: Sykehusmuseet i Kristiansand, karantenestasjonen på Odderøya.

2020 og 2021: avlyst grunnet koronapandemien

2022

  • Paris: Firedagers helsehistorisk studietur til Paris 29. mai -1. juni i samarbeid med Norsk kunstformidling, 30 deltakere.
  • Asker: Dagstur til Dikemark, Blakstad og Asker museum 25. august, 40 deltakere.

2023

  • Basel: Fire dagers tur 24.-27.april i samarbeid med Norsk kunstformidling. 32 deltakere. Referat i tidsskriftet Michael
  • Innlandet: To dagers tur 23.-24. august til Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk; Glomdalsmuseet med utstillingene Gammeldoktoren og Latjo drom; Norsk helsearkiv på Tynset; Tyrili Frankmotunet og Sollia krigshistoriske museum.

2024

  • Padova og Venezia: Fire dagers tur 22.-25. april i samarbeid med Norsk kunstformidling. 30 deltakere. 
  • Spydeberg: Dagstur til Indre Østfold i juni
  • Telemark: Todagerstur til Rauland og Gvarv i august
  • Padova og Venezia: turen fra april settes opp igjen i september