Å møte pandemier

Publisert dato: 30. november, 2021

Bilde: Bilde: Frivillige i Monrovia, Liberia gjennom ebola pandemien i 2014. Foto: Morgana Wingard/ UNDP (CC BY-NC-ND 2.0).

Torsdag 31. mars 2022 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Mer informasjon kommer snart.

Bilde: Frivillige i Monrovia, Liberia gjennom ebola pandemien i 2014. Foto: Morgana Wingard/ UNDP (CC BY-NC-ND 2.0).