Å møte pandemier

Publisert dato: 19. februar, 2022

Bilde: Bilde: Frivillige i Monrovia, Liberia gjennom ebola pandemien i 2014. Foto: Morgana Wingard/ UNDP (CC BY-NC-ND 2.0).

Torsdag 31. mars 2022 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Pandemien har satt søkelys på samfunnets sårbarhet når pandemiene rammer. Dette er noen av spørsmålene vi må få svar på:

  • Folkeopplysning er avgjørende for å stå rustet mot trusselen fra pandemier – hvordan formidler vi kunnskap?
  • Vaksiner er blant våre viktigste våpen i kampen mot mikrobene, men utviklingen av dem er avhengig av tett kobling mellom mennesker og dyr – og er skillene så tydelige som man kunne tro?
  • I mange tiår har forskere etterlyst beredskapsplaner mot pandemier – hvorfor måtte det en global krise til for å vise hvor avmektige og dårlig forberedt vi har vært?

Program: 

1300: Velkommen. Inger Taasen, møteleder

1305: Veiing, vaksinering og veiledning. Nina Misvær, førstelektor ved OsloMet

1335: Vaksiner – en mangfoldig historie om mennesker og dyr. Tone Druglitrø, forsker ved Universitetet i Oslo

1405: Pause

1415: Sosial ulikheter og pandemi(beredskap). Svenn-Erik Mamelund, professor ved OsloMet, 

1445: Spørsmål og sluttkommentarer

Se og last ned programmet her.

Bilde: Frivillige i Monrovia, Liberia under ebolapandemien i 2014. Foto: Morgana Wingard/ UNDP (CC BY-NC-ND 2.0).