Norge og jødene

Publisert dato: 30. november, 2023

Bilde: Jødiske forretninger i Oslo stenges, 1942. Foto: Ukjent fotograf, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, (CC BY-NC-ND).

Torsdag 30. november 2023 kl. 13:00–15:00 
Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Det såkalte «jødeproblemet» ble mye diskutert i Norge i 1930-årene. I hele samfunnet var det sterke fordommer mot jøder. Fra sommeren 1938 var flere hundre tusen jøder på flukt fra nazistene i Mellom-Europa. En del av dem prøvde å komme seg til Norge, mange var leger. Søknadene ble rutinemessig avslått. Bjørn Westlie forteller historien om disse mørke årene.

Høsten 1942 ble ca. 150 jøder innlagt i norske sykehus for å unngå arrestasjon og deportasjon. Nesten tre fjerdedeler beholdt livet. Denne dramatiske historien er nylig for første gang systematisk behandlet av Kåre Olsen. Mange leger og annet personell risikerte mye ved å skrive inn jøder som pasienter med overdrevne eller oppdiktede diagnoser.

Interessen for nazistenes folkemord avtok ganske raskt etter krigen. Jødene hadde lidd, men det hadde også mange andre, var den vanlige oppfatningen. Irene Levin har skrevet bok om hvordan det som hadde skjedd var taust, selv om hendelsene var til stede hele tiden i den enkeltes minne. Tausheten ble brutt da det norske samfunnet forandret sin holdning i midten av 1990-årene.

Program: 

1300: Velkommen. Erlend Hem, møteleder

1305: Mørke år – Norge og jødene i 1930-åra. Bjørn Westlie, forfatter og historiker

1330: Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon. Kåre Olsen, forfatter og historiker

1355: Pause

1410: Vi snakket ikke om Holocaust – mor, jeg og tausheten. Irene Levin, forfatter og professor emerita

1435: Felles diskusjon

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre.Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Seminaret er støttet av Fritt Ord. 

Bilde: Jødiske forretninger i Oslo stenges, 1942. Foto: Ukjent fotograf, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Digitalt museum, CC BY-NC-ND).