Å bli gammel - aldring sett fra ulike ståsteder

Publisert dato: 15. oktober, 2020

Antall kvinner i befolkningen 67 år og eldre i perioden 1950-2017 (St.meld. 15 (2017–2018))

Torsdag 15. oktober 2020 kl. 13:00–15:30
Se den redigerte versjonen av seminaret.

Vi har lenge snakket om eldrebølgen som en trussel. Er både arbeidsliv og velferd på spill? Vi blir eldre og stadig flere eldre.

  • Seniorforsker Astri Syse fra Statistisk sentralbyrå gir oss oversikten over dagens og fremtidens gamle. Hvilke tall forholder vi oss til?
  • Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller og spesialist i allmennmedisin Elisabeth Swensen diskuterer aldring og helse.
  • Psykolog Sissel Gran den enkeltes opplevelse av aldring.

Bilde: Antall kvinner i befolkningen 67 år og eldre i perioden 1950-2017 (St.meld. 15 (2017–2018)).