Sykehushistorier

Publisert dato: 28. april, 2021

Nettstedet sykehushistorier har nesten 150 videointervjuer/filmer der informanter beskriver helsehistorie fra sykehusene Aker, Dikemark, Gaustad, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål samt distrikslegetjenesten på Voss belyst av Lærumfamiliens historie.