Historier om helse (2009)

Publisert dato: 28. april, 2021

Stiftelsen utga boka Historier om helse i 2009. Det er en artikkelsamling med smakebiter fra norsk helsehistorie og tanker om hvordan den skal ivaretas. Redaktører var Jacob B. Natvig, Elisabeth T. Sward og Erlend Hem. Les boka her.

Boka ble anmeldt i Tidsskrift for Den norske legeforening: Historier om helse – men ikke helsehistorie | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Bilde: Søster Bertha Marie Nielsen Saxegaard (1895-1962). Foto: Fotograf ukjent / Østfold fylkes bildearkiv, utlånt fra Birgit Holmen Rolvsøy.