125 år med fysioterapi i Norge

Publisert dato: 14. april, 2021

Torsdag 6. mai 2021 kl. 13:00–15:30
Se den redigerte versjonen av seminaret.

Strømmes fra Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Oslo og arrangeres i samarbeid med Oslo Met.

De første fysioterapeutene i Norge ble kalt sykegymnaster. I dette seminaret beskriver historiker Anders Ottosson hvordan sykegymnast i Sverige utviklet seg fra et høystatusyrke for menn til et lavtlønnsyrke for kvinner. Fysioterapeutene Toril B. Buene og Lisbeth Hårstad forteller om utdanningen av fysioterapeuter og deres samarbeid med legene. Instituttleder Hege Bentzen tar for seg dagens og fremtidens utfordringer for fysioterapeutene.

  • Sykegymnastutdanningens opprinnelse i Norden ved Anders Ottosson ved universitetslektor PhD, Göteborg Universitet
  • Fra sykegymnast til fysioterapeut – glimt fra utdanningens historie ved Toril Bergerud Buene, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør
  • Legene og fysioterapitjenesten - samarbeid og rammevilkår gjennom 125 år ved Lisbeth Hårstad, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør
  • Fysioterapeuten – i dag og i morgen ved Hege Bentzen, instituttleder, Institutt for fysioterapi, Oslo Met