125 år med fysioterapi

Publisert dato: 14. april, 2021

Link til seminar 
Torsdag 6. mai 2021 kl. 13:00-15:30: strømmeseminar i samarbeid med Oslomet 

De første fysioterapeutene i Norge ble kalt sykegymnaster, og var utdannet i Sverige. I dette seminaret beskrives sykegymnastutdanningens fremvekst i Norden, og utviklingen av både utdanningen og fysioterapitjenesten i Norge. Seminaret avrundes med å se på dagens fysioterapeututdanning og utfordringer fremover.

  • Sykegymnastutdanningens opprinnelse i Norden ved Anders Ottosson, universitetslektor i historie, Göteborg Universitet
  • Fra sykegymnast til fysioterapeut – glimt fra utdanningens historie ved Toril Bergerud Buene, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør
  • Legene og fysioterapitjenesten - samarbeid og rammevilkår gjennom 125 år ved Lisbeth Hårstad, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør
  • Fysioterapeuten – i dag og i morgen ved Hege Bentzen, instituttleder, Institutt for fysioterapi, Oslomet