Krig, konflikt, konsekvenser

Publisert dato: 18. september, 2023

Torsdag 26. oktober 2023 kl. 13:00–15:00 
Møterom Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Fullt program finnes her.

Verden har trolig aldri vært fredeligere enn på begynnelsen av 2000-tallet. Da var antall drepte i konflikt det laveste i menneskehetens historie. De siste årene har utviklingen snudd, forteller førsteamanuensis Håvard Strand.

Sjelden blir forventningene til kjønn tydeligere enn i krig og konflikt. Mediedekningen har tendens til å underbygge dette. Professor Kristin Skare Orgeret diskuterer hvordan krig kan forsterke tradisjonelle kjønnsroller og hvordan journalistikken både kan opprettholde og utfordre disse.

Krig har store helsemessige konsekvenser. I de siste årene har vi sett en klar tendens til systematiske angrep på sykehus og klinikker der strategien er brutal og kynisk: Å hindre folk i å få helsehjelp, brukes som et våpen i krigen, forteller professor Morten Rostrup.

Program:

1300: Velkommen. Inger Taasen, møteleder

1305: Nye trender i krigenes utvikling. Håvard Strand, førsteamanuensis, UiO

1330: Krig, kjønnsroller og medienes rolle. Kristin Skare Orgeret, professor, Oslomet

1355: Pause

1410: Krig og helse. Morten Rostrup, professor, UiO

1435: Felles diskusjon

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre. Seminaret blir også strømmet.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Seminaret er støttet av Fritt Ord.  

Illustrasjon: Bumble-Dee/Flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0