Krig, konflikt, konsekvenser

Publisert dato: 26. oktober, 2023

Torsdag 26. oktober 2023 kl. 13:00–15:00 
Møterom Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Verden har trolig aldri vært fredeligere enn på begynnelsen av 2000-tallet. Da var antall drepte i konflikt det laveste i menneskehetens historie. De siste årene har utviklingen snudd, forteller førsteamanuensis Håvard Strand.

Sjelden blir forventningene til kjønn tydeligere enn i krig og konflikt. Mediedekningen har tendens til å underbygge dette. Professor Kristin Skare Orgeret diskuterer hvordan krig kan forsterke tradisjonelle kjønnsroller og hvordan journalistikken både kan opprettholde og utfordre disse.

Krig har store helsemessige konsekvenser. I de siste årene har vi sett en klar tendens til systematiske angrep på sykehus og klinikker der strategien er brutal og kynisk: Å hindre folk i å få helsehjelp, brukes som et våpen i krigen, forteller professor Morten Rostrup.

Program

1300: Velkommen. Inger Taasen, møteleder

1305: Nye trender i krigenes utvikling. Håvard Strand, førsteamanuensis, UiO

1330: Krig, kjønnsroller og medienes rolle. Kristin Skare Orgeret, professor, Oslomet

1355: Pause

1410: Krig og helse. Morten Rostrup, professor, UiO (redigert versjon, lyd uten bilder)

1435: Felles diskusjon

Se og last ned programmet her.

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre.

Seminaret blir også strømmet. En redigert versjon blir tilgjengelig etter seminaret.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Seminaret er støttet av Fritt Ord.  

BildeSykepleier Petra Drabløs (1915-1988) pleier en kanadisk soldat under Koreakrigen. Foto: Wikimedia Commons.