Julemøte 2023

Publisert dato: 10. november, 2022

Bilde: Vitenskapsakademiet. Foto: DNVA

Lørdag 4. november 2023 kl. 16.00–23.00
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Hold av datoen. Mer informasjon kommer senere.

Bilde: Vitenskapsakademiet. Foto: DNVA