Intervju om 125 år med fysioterapi i Norge

Publisert dato: 1. mars, 2021

Lisbeth Hårstad: Dobbelt feiring for fysioterapeuter

"I starten var det primært de med god råd som utdannet seg til sykegymnaster, eller fysioterapeuter. Utdanningen var privat og kostbar for mange. Først i 1967 ble utdanningen betalt av det offentlige, sier Lisbeth Hårstad."