Klima, miljø og helse

Publisert dato: 4. desember, 2022

Bilde: Jostedalsbreen, juni 2022. Den krymper som alle andre isbreer i Norge og kan være nesten borte om 80 år. Foto: Ageliki Lefkaditou.

Torsdag 15. desember 2022 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Klima- og miljøkrisen er en av vår tids største helsetrusler. Endringer i utbredelsen av smittsomme sykdommer, ekstremvær som påvirker tilgang til mat og vann, mennesker på flukt og økt risiko for konflikter er noen stikkord. I dette seminaret inviterer vi til å tenke sammen rundt disse store samfunnsutfordringene, som allerede fjerner livsgrunnlaget for noen av verdens mest sårbare befolkninger og arter. Vi ønsker å skape rom for læring og refleksjon inspirert av ulike disipliner og praksiser.

1300 Velkommen. Inger Taasen, møteleder

1305 Mygg, malaria, klima og natur – en historie fra Norge. Ageliki Lefkaditou, forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

1330 Naturvern som helsevern: og grenselandet mellom sosial og mellomartsleg rettferd. Knut Ivar Bjørlykhaug, førsteamanuensis med doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for helse, VID vitenskapelige høgskole

1355 Pause

1410 Å dokumentere noe som forsvinner: refleksjoner fra et smeltende Arktis. Asgeir Helgestad, filmskaper og naturfotograf

1430 Paneldiskusjon med deltakelse fra salen.

Se og last ned programmet her.

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre. 

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Bilde: Jostedalsbreen, juni 2022. Den krymper som alle andre isbreer i Norge og kan være nesten borte om 80 år. Foto: Ageliki Lefkaditou.