Klima, miljø og helse

Publisert dato: 30. juni, 2022

Bilde: Jostedalsbreen, juni 2022. Den krymper som alle andre isbreer i Norge og kan være nesten borte om 80 år. Foto: Ageliki Lefkaditou.

Torsdag 15. desember 2022 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Klima- og miljøkrisen er en av vår tids største helsetrusler. Endringer i utbredelsen av smittsomme sykdommer, ekstremvær som påvirker tilgang til mat og vann, mennesker på flukt og økt risiko for konflikter er noen stikkord. I dette seminaret inviterer vi til å tenke sammen rundt disse store samfunnsutfordringene, som allerede fjerner livsgrunnlaget for noen av verdens mest sårbare befolkninger og arter. Vi ønsker å skape rom for læring og refleksjon inspirert av ulike disipliner og praksiser.

Foreløpig program:
1300 Velkommen. Inger Taasen, møteleder

1305 Mygg, malaria, klima og natur – en historie fra Norge. Ageliki Lefkaditou, forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

1325 Naturvern som helsevern: og grenselandet mellom sosial og mellomartsleg rettferd. Knut Ivar Bjørlykhaug, førsteamanuensis med doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for helse, VID vitenskapelige høgskole

1350 Pause

1405 Å dokumentere noe som forsvinner: refleksjoner fra et smeltende Arktis. Asgeir C. Helgestad, filmskaper og naturfotograf

1425 Fremtidens store helseutfordring – klimakrisen. Ritika Sharma, 5. års medisinstudent ved UiO, studentrepresentant i Senter for Bærekraftig Helseutdanning UiO

14:45 Felles diskusjon.

Se og last ned programmet her.

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre. Seminaret blir også strømmet. Lenken publiseres her i god tid.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle!

Bilde: Jostedalsbreen, juni 2022. Den krymper som alle andre isbreer i Norge og kan være nesten borte om 80 år. Foto: Ageliki Lefkaditou.