Hva er outsider art?

Publisert dato: 16. september, 2021

Kunstverk av tidligere pasient ved Dikemark sykehus, sannsynligvis fra perioden 1920-1950. Foto: Oddvar Paulsen, Dikemark sykehusmuseum.

Torsdag 16. september 2021 kl. 13:00–15:00
Se den redigerte versjonen av seminaret.

Strømmes fra Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Oslo og arrangeres i samarbeid med Dikemark sykehus.

Pasientkunst fra bortgjemte kilder.

Pasientkunst eller outsider art er kunstverk utført av ikke-profesjonelle kunstnere. En stor samling av slik kunst finnes på Dikemark sykehus i Asker, og denne vil bli presentert på seminaret.

  • En glemt kulturarv – fra pasientkunst til outsider art ved Simone Ritter, avdelingsleder, Trastad samlinger, Sør-Troms museum
  • Dikemark sykehus – behandling, forskning og pasientkunst ved Nils Anker, kunsthistoriker
  • Kunst fra sjelens bildegalleri: kunst skapt i terapirommet ved Åse Minde, kunstpsykoterapeut 

Bilde: Kunstverk av tidligere pasient ved Dikemark sykehus, sannsynligvis fra perioden 1920-1950. Foto: Oddvar Paulsen, Dikemark sykehusmuseum.