Musikk og helse

Publisert dato: 27. januar, 2022

Bilde: Music Therapy Workshop for Alzheimer's Patients, Berklee Valencia Campus (CC BY-NC-ND 2.0)

Torsdag 27. januar 2022 kl. 13:00–15:00
Se den redigerte versjonen av seminaret.
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Musikk brukes i behandling av flere sykdommer, slik som demens, Parkinsons sykdom og psykiske lidelser samt ved opptrening etter hjerneslag. Musikkterapi er godt etablert som et eget fag, og musikkterapeuter jobber innen barnehage, skole, psykiatri, rusbehandling, sykehjem og kriminalomsorg. I dette seminaret skal vi belyse sammenhengen mellom musikk og helse. Fire fremragende formidlere vil gi oss innblikk i musikkens fascinerende kraft.
 

Program:

1300: Velkommen. Ageliki Lefkaditou, møteleder

1305: Musikk og hjernen. Are Brean, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole

1335: Musikk som behandling. Trygve Aasgaard, professor emeritus

1400: Pause

1410: Musikk og aldring. Anna Helle-Valle, psykolog og daglig leder i Siste kapittel

1435: Musikkterapi med barn og unge i sykehus. Monika Overå, stipendiat, Norges musikkhøgskole

Se og last ned programmet her.

Bilde: Music Therapy Workshop for Alzheimer's Patients, Berklee Valencia Campus Foto: https://www.flickr.com/photos/berkleevalencia/albums/72157674362043645 (CC BY-NC-ND 2.0).