Elektrisitet i medisinsk behandling

Publisert dato: 28. oktober, 2021

Bilde: Elektrisk belte brukt til å behandle og lindre revmatiske plager. Det var knyttet til en tro på at elektrisk strøm ga lindring for smerter. Foto: Emir Curt, Anno Glomdalsmuseet (CC BY-SA)..

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 13:00–15:00 
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Elektrisitet har vært brukt i medisinen i lang tid. I dette seminaret skal vi presentere historiske og aktuelle eksempler, fra både skolemedisin og alternativ medisin. Bjørnstjerne Bjørnson var blant dem som hadde stor tro på elektroterapi og fikk slik behandling i Paris på slutten av sitt liv. Noe seinere kom rejuvenatoren, et elektrisk apparat som skulle både helbrede og forynge. I dag brukes elektrisitet blant annet i behandling av dype depresjoner og ved visse nevrologiske sykdommer. 

  • Elektrisitet i medisinen i historisk lys ved Ragnar Stien, nevrolog
  • Rejuvenator – et foryngelsesapparat på strøm ved Phil Loring, konservator, Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum
  • Elektriske belter og en rettssak ved Kristine Lillestøl, lege i spesialisering
  • Elektrokonvulsiv terapi i psykiatrisk behandling ved Stein Opjordsmoen Ilner, professor emeritus i psykiatri
  • Dyp hjernestimulering ved Espen Dietrichs, professor i nevrologi

Bilde: Elektrisk belte brukt til å behandle og lindre revmatiske plager. Det var knyttet til en tro på at elektrisk strøm ga lindring for smerter. 
Foto: Emir Curt, Anno Glomdalsmuseet, (CC BY-SA).