Trygg i eget uttrykk

Publisert dato: 17. februar, 2023

Bilde: Berg & Høeg, Portrett av Marie og broren, ca 1895-1903. Foto: Preus museums samling, Public domain.

Torsdag 30. mars 2023 kl. 13:00–15:00
Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Se den redigerte versjonen av seminaret.

Til alle tider har kultur og normer preget vår oppfatning av hva kjønn er og hvordan kjønnsidentitet skal uttrykkes. Vi ser også at mennesker til alle tider har brutt med disse normene. I mange av vår tids kulturer har normenes grep på oss blitt svakere og rommet for å uttrykke seg større.

Program:

1300: Velkommen. Inger Taasen

1305: Mitt møte med kjønnsmangfold. Marion Arntzen, Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

1330: Utrednings- og behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens. Kjersti Gulbrandsen, avdelingsleder, Oslo universitetssykehus

1400: Pause

1415: Nå våger jeg være meg selv. Tonje Lygre i samtale med Marion Arntzen

1440: Felles diskusjon

Fri adgang for Helsehistorisk forums venner, kr 100 for andre.

Ingen påmelding. Hjertelig velkommen til alle! 

Seminaret er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Bilde: Marie Høeg i herreklær og en ukjent person i dameklær, ca 1895-1903. Foto: Preus museums samling, Public domain.