Nettstedet sykehushistorier har nesten 150 videointervjuer/filmer der informanter beskriver helsehistorie fra sykehusene Aker, Dikemark, Gaustad, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål samt distrikslegetjenesten på Voss belyst av Lærumfamiliens historie.

Historier om helse (2009) er en artikkelsamling med smakebiter fra norsk helsehistorie og tanker om hvordan den skal ivaretas for fremtiden. Redaktører: Jacob B. Natvig, Elisabeth T. Sward og Erlend Hem.

Artikler, filmer og bøker

Sykehushistorier

Nettstedet sykehushistorier har nesten 150 videointervjuer/filmer der informanter beskriver helsehistorie fra sykehusene Aker, Dikemark, Gaustad, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål samt distrikslegetjenesten på Voss belyst av Lærumfamiliens historie.

Les mer

Historier om helse (2009)

Historier om helse (2009) er en artikkelsamling med smakebiter fra norsk helsehistorie og tanker om hvordan den skal ivaretas for fremtiden. Redaktører: Jacob B. Natvig, Elisabeth T. Sward og Erlend Hem. Les boken her

Les mer